Over mij

Na mijn opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam werkte ik in de hulpverlening en als jeugdwerker in Amsterdam. Over de jaren verschoof mijn interesse naar onderwijs en psychologie. Uiteindelijk besloot ik de PABO te gaan doen, wederom aan de HvA, en werkte ik 10 jaar in het Amsterdamse basisonderwijs.

RT
Remedial teaching (remediërend lesgeven) is het los van het schoolprogramma werken aan een vaardigheid die ondanks het onderwijsaanbod nog niet wordt beheerst. Extra ondersteuning dus, waarbij ik me meer en meer heb toegelegd op individuele begeleiding aan kinderen.
Het viel mij op dat het klaslokaal soms niet de beste setting is voor een kind om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Er is vaak een ander tempo en een rustige plek nodig.

Deze extra aandacht kan een school soms niet bieden. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij alle niveaus binnen hun groep kunnen bedienen.
Over de jaren is de functie van Remedial Teacher binnen de school bijna verdwenen.
Gelukkig zijn de vakleerkrachten en de expertise voor hulp bij leren en leerproblemen daarmee níet verdwenen.
Sterker: er zijn veel vakgenoten die het vakgebied van Remedial Teaching verder ontwikkelen en er wordt hard gewerkt dit ook weer deel te laten uitmaken van onderwijs op de basisschool.

Ontwikkelingen
Daarnaast zien we dat door de voortschrijdende wetenschap de kennis over de ontwikkeling van het kind, leerproblemen en de werking van onze hersenen alleen maar toeneemt. Een onoverzichtelijk woud aan labels, diagnoses en behandelingen maakt het er voor ouders en kinderen niet direct makkelijker op. 
Het is dus zaak goed ingevoerd te blijven in de mogelijkheden en ontwikkelingen.
Hiertoe volg en volgde ik verschillende cursussen en opleidingen, bijvoorbeeld over Dyscalculie en  over Schrijven en motoriek.

Wat voorop blijft staan is dat ik altijd werk vanuit het kind, niet vanuit een label of diagnose. Altijd vanuit verbinding en met een flinke dosis humor. Leren is leuk, het geeft je vat op de wereld en vergoot je opties!